Choose Language : ENG | ภาษาไทย
ตราสินค้า SINGER อยู่คู่กับสังคมไทยมานานกว่า 120 ปี แล้ว ซึ่งคงไม่สามารถยืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี้ หากเมื่อ 160 ปีที่ผ่านมาไม่มีชายที่ชื่อ ไอแซค เมอร์ริทท์ ซิงเกอร์ ชายผู้ปฏิวัติโฉมหน้าของวงการอุตสาหกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้าทั่วโลก ด้วยการประดิษฐ์จักรเย็บผ้าคันแรกของโลกขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นจักรเย็บผ้าที่มีประสิทธิภาพสูงในชื่อยี่ห้อ “ซิงเกอร์” ก็เป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

พ.ศ.2394 จุดเริ่มต้นของซิงเกอร์ เมื่อนาย ไอแซก เมอร์ริตต์ ซิงเกอร์ (Isaac Merritt Singer) ได้ปฏิรูปวงการเย็บผ้าทั่วโลกด้วยการประดิษฐ์จักรเย็บผ้าคันแรกของโลกขึ้นในร้านผลิตเครื่องจักรเล็ก ๆ ที่เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช้เวลาเพียง 11 วันกับเงินลงทุนที่ยืมมา 40 เหรียญสหรัฐ สองปีต่อมาจักรเย็บผ้าซิงเกอร์คันแรกจำหน่ายได้ราคา 100 เหรียญสหรัฐ พร้อมรางวัลชนะเลิศในงาน World Fair ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จากนั้นเขาก็ได้ทุ่มเทเวลาทั้งหมดเพื่อการประดิษฐ์จักรเย็บผ้า จนกระทั่งเครื่องหมาย “ซิงเกอร์” ได้กลายเป็นชื่อทางการค้าที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก

ซิงเกอร์เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยมากกว่าศตวรรษ ไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นผู้นำจักร ซิงเกอร์คันแรกเข้ามาสู่ราชอาณาจักรสยาม ทว่ามีบันทึกอย่างแน่ชัดว่า นางแอนนา เลียวโนเวนส์ ซึ่งเป็นสุภาพ สตรีชาวอังกฤษผู้เข้ามาถวายงานสอนหนังสือแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ได้เห็นจักรเย็บผ้า ซึ่งเป็นของภรรยารองกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพฯ เธอจึงตัดสินใจซื้อจักร เย็บผ้า เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายและ ในเวลาไม่ช้าเหล่าสตรีในราชสำนักต่างก็สวมใส่อาภรณ์ของไทยที่ตัดเย็บ ขึ้นจากจักรเย็บผ้าซิงเกอร์อันทันสมัยในยุคนั้น

พ.ศ.2432 แต่งตั้งร้าน เคียม ฮั่ว เฮง เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้าซิงเกอร์ประจำสยามประเทศ เริ่มดำเนินกิจการครั้งแรกในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.ศ.2448 บริษัท ซิงเกอร์แห่งสหรัฐอเมริกา ได้จัดตั้งสาขาขึ้นในไทยใช้ชื่อว่า บริษัท ซิงเกอร์ โซอิ้ง แมชีน จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายจักรเย็บผ้า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการนำเข้าจากต่างประเทศ

พ.ศ.2468 ริเริ่มนำเอาบริการเช่าซื้อด้วยการผ่อนชำระเป็นงวดมาใช้เป็นครั้งแรก ในสมัยนั้นจักรเย็บผ้าซิงเกอร์จำหน่ายในราคาคันละ 180 บาท ดังนั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีราคาที่ชาวบ้านสามารถซื้อได้ บริษัทจึงเริ่มให้บริการจำหน่ายจักรเย็บผ้าด้วยระบบเช่าซื้อ เป็นบริษัทแรกในเมืองไทย ในราคาเงินผ่อนคันละ 200 บาท โดยวิธีการผ่อนชำระแบบนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้าซิงเกอร์เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นลักษณะประจำของซิงเกอร์ทั้งในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในเอเชีย

พ.ศ.2500 ด้วยการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง บริษัทซิงเกอร์ได้ขยายกิจการจากการจำหน่ายจักรเย็บผ้า ซึ่งได้รับความนิยมอยู่แล้ว ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเริ่มจากการแนะนำ ตู้เย็นซิงเกอร์ ออกสู่ตลาดเป็นชิ้นแรก ตามมาด้วย โทรทัศน์ วิทยุ เตาแก๊ส เครื่องซักผ้า เครื่องเล่นวิดีโอเทป อุปกรณ์ด้านเครื่องเสียงต่าง ๆ เพื่อให้สินค้าคุณภาพของซิงเกอร์สามารถครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภคในทุกครัวเรือน

พ.ศ.2512 เพื่อก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในระบบเงินผ่อน บริษัท ซิงเกอร์ โซอิ้ง แมชีน จำกัด จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2512

พ.ศ.2527 บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2527 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ มีสาขาทั่ว ประเทศทั้งสิ้นจำนวน 256 สาขา

พ.ศ.2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชนจำกัด” ในวันที่ 4 มกราคม 2537 พร้อมกับกิจการของบริษัทซิงเกอร์ก็ขยายตัวก้าวหน้าขึ้นเรื่อยมา

พ.ศ.2547  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้ง (พระครุฑพ่าห์) ให้กับบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2547