Choose Language : ENG | THAI
ตู้แช่่เครื่องดื่ม ขนาด 26.5 คิว
รุ่น UC-28
  • ตู้แช่แบบ 2 ประตู 26.5 คิว
  • อุณหภูมิภายในตู้ 0-10 องศาเซลเซียส
  • แผงควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
  • ระบบละลายน้ำแข็งทุก 3 ชม. ละลายน้ำแข็ง 20 นาที
  • ขนาดเครื่อง 110 x 59.5 x 200 ซม.
 
 

สินค้ารุ่นอื่น