Choose Language : ENG | THAI
ตู้เย็นไดเร็คคูล 1 ประตู
รุ่น RS-52MS
  • ขนาด 5.2 คิว
  • ประหยัดไฟเบอร์ 5
  • ขาตั้งตู้เย็นออกแบบให้ติดตั้งมาพร้อมตู้
  • ชั้นตะแกรงลวด คงทน
    และทำให้ความเย็นในตู้ไหลเวียนได้ดี
 

 
 

Other Products