Choose Language : ENG | THAIจักรกระเป๋าหิ้วซิกแซ็ก อิเล็คทรอนิคส์
รุ่น 2250
 • ลวดลายประดิษฐ์ตกแต่ง 10 ลวดลาย
 • ตัวจักรแข็งแรง ทนทาน
 • ระบบเย็บรังดุม 4 ขั้นตอน
 • ฐานจักรเย็บอิสระฟรีอาร์ม
 • ระบบตีนผีกดผ้าแบบงับติด
 • มีไฟส่องสว่าง และมอเตอร์ในตัว
 • ปรับความถี่ห่างฝีเข็มได้
 • ระบบกรอกระสวยอัตโนมัติ
 • เหมาะกับงานเย็บผ้าที่ใช้ในครัวเรือน
  ประดิษฐ์ชิ้นงานตกแต่งหรือตัดเย็บเสื้อผ้า
 
 
 

Other Products