Choose Language : ENG | ภาษาไทย
สเปรย์หล่อลื่นเอนกประสงค์ซิงเกอร์
Type D ขนาด 200 ซีซี
  • ฉีดพ่นใส่จุดที่ต้องการ เพื่อไล่ความชื้น
    กำจัดสนิม หรือหล่อลื่น
  • ไล่ความชื้นและป้องกันการกัดกร่อน ในระบบไฟฟ้า
    เช่น ขั้วหัวเทียน จานจ่าย ขั้วแบตเตอร์รี่ ขั้วปลั๊กไฟ
  • ล้างทำความสะอาดและกำจัดสนิม
    ช่วยคลายการยึดเกาะของสนิม
  • หล่อลื่นและบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักร/เครื่องใช้ไฟฟ้า
 
 

Other Products