Choose Language : ENG | ภาษาไทย
จักรโพ้งกระเป๋าหิ้ว
รุ่น 14SH754
 • ความเร็วรอบสูงสุด 1300 รอบต่อนาที
 • ปรับการใช้ด้ายได้ตั้งแต่ 2 ถึง 4 เส้น
  พร้อมตัดผ้าส่วนเกินขณะเย็บได้
 • เย็บซิกแซ็กริมผ้าได้ 6 แบบ
 • ระบบฟันป้อนผ้าต่างกัน ใช้เย็บผ้า
  ที่มีความหนาบางต่างกันได้ 3 ระดับ
 • ปรับความตึงหย่อนของด้าย
  และปรับระยะความถี่ห่างของฝีเข็มได้
 • ความยาวฝีเข็ม 1-4 มม.
  ความกว้างซิกแซกริมผ้า 3.0-6.7 มม.
 • ระบบฟรีอาร์ม
 • ตีนกดผ้าระบบกดล็อค
 • มีผังแถบสี ช่วยให้สะดวกในการร้อยด้าย
 • สามารถเย็บซิกแซ็กริมผ้าได้หลายแบบ
  ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตีนผี
  เช่น เย็บซิกแซ็กริมผ้าย่น (จีบ),
  เย็บซิกซ็กริมผ้ายืด, เย็บม้วนริมกลม,
  เย็บม้วนริมแบน, เย็บตีเกร็ด, เย็บมุมผ้า,
  เย็บตะเข็บตกแต่ง, ถักเปียโดยลูกโซ่
 
 
 

สินค้ารุ่นอื่น