Choose Language : ENG | ภาษาไทย

จักรกระเป๋าหิ้วซิกแซ็กอิเล็กทรอนิกส์
รุ่น 8280
 • ลวดลายประดิษฐ์ 8 ลวดลาย ลวดลายเห็นชัด
  เลือกใช้งานง่าย
 • เย็บรังดุมอัตโนมัติ 4 ขั้นตอน
 • ฐานจักรแบบฟรีอาร์ม สะดวกในการเย็บผ้า
  ทรงกระบอก และขากางเกง
 • ปรับความถี่ห่างของฝีเข็มได้
 • ระบบกรอกระสวยอัตโนมัติ
 • ระบบตีนกดผ้าแบบงับติด
 • ใส่เข็มทางเดียว ป้องกันการใส่เข็มผิดทาง
 • มีที่ตัดด้ายในตัว
 • มีไฟส่องสว่างและมอเตอร์ในตัว
 • มีที่เก็บอุปกรณ์ในตัวที่ฐานจักร
 • เท้าเหยียบควบคุมความเร็วระบบอิเล็คโทรนิคส์

อุปกรณ์มาตรฐาน
 •  ตีนกดผ้าเอนกประสงค์
 • ตีนกดผ้าติดซิป
 • ตีนกดผ้าทำรังดุม
 • ตีนกดผ้าติดลูกกระดุม
 • ไขควงเอนกประสงค์ตัว L
 • แปรงปัดฝุ่นและที่เลาะตะเข็บ
 • เข็มจักร
 • ไส้กระสวย จำนวน 3 อัน
 • ที่กะระยะในการเย็บ
 • แป้นครอบฟันสำหรับปัก ชุน หรือติดลูกกระดุม
 • พลาสติกกั้นหลอดด้ายขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
 
 
 

สินค้ารุ่นอื่น