บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด

ภาพลักษณ์และวิสัยทัศน์

     บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด SG Capital Co., Ltd. (SGC) ซึ่งได้จดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,450 ล้านบาท ทำธุรกิจให้เช่าซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน การจัดการบัญชีลูกหนี้ และเพิ่มโอกาสในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วิสัยทัศน์

     ภายใต้วิสัยทัศน์ของซิงเกอร์ที่ว่า “ก้าวสู่ยุคใหม่ธุรกิจสินเชื่อซิงเกอร์” ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำธุรกิจเช่าซื้อ จึงทำให้ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญ และโอกาสในการดำเนินธุรกิจเช่าซื้อ จึงได้จัดตั้ง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจบริการให้สินเชื่อโดยเฉพาะ

ธุรกิจหลักของบริษัท

  • ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Household Products) และสินค้าเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Products) ภายใต้แบรนด์ “ซิงเกอร์”
  • ให้บริการสินเช่าซื้อสินค้าโทรศัพท์มือถือ (Mobile Products) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่หลากหลาย ภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทในเครือ
  • ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียน (Car for Cash) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการเงิน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย ด้วยความจริงใจ โปร่งใส และเป็นกันเอง ภายใต้แบรนด์ “รถทำเงิน”

ธุรกิจหลักของบริษัท

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ โทร. 0-2352-4777

สัญลักษณ์บริษัท

logo