รายงานประจำปี

   แกลอรี่
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้า “ซิงเกอร์" เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ นอกจากนี้ยังจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ซูซูกิ ยามาฮ่า ไทเกอร์ คาวาซากิ เป็นต้น เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า


การขายตรงจะผ่านผู้แทนซิงเกอร์ มากกว่า 5,000 คน กระจายตามสาขามากกว่า 200 สาขา ทั่วประเทศไทย ซึ่งถือว่า บริษัทฯ มีโครงข่ายการกระจายสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ใหญ่ที่สุด และกว้างขวางที่สุดในประเทศไทย


สำหรับสินค้าซิงเกอร์สามารถแบ่งแยกได้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้ :-

    -  ผลิตภัณฑ์ซิงเกอร์ ได้แก่:- - ผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้า เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องรีดผ้า เข็ม น้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ กรรไกร เป็นต้น
    -  ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องซักผ้า เตาแก๊ส เครื่องปรับอากาศ เตาอบไมโครเวฟ ตู้แช่ไวน์ เป็นต้น
    -  ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องเสียงและวีดีโอ เช่น โทรทัศน์สี ดีวีดี และเครื่องเสียงสเตอริโอ เป็นต้น

       ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่:-
          - รถจักรยานยนต์
          - จานดาวเทียม
          - เครื่องคอมพิวเตอร์ เอสวีโอเอ

ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ซิงเกอร์" บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในระบบเงินสด และระบบเงินผ่อนในรูปแบบการขายตรง ผ่านร้านค้าปลีกของบริษัทและผ่านผู้แทนจำหน่าย ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ สินค้าส่วนใหญ่ที่บริษัทซิงเกอร์จำหน่าย บริษัทจะใช้วิธีแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) โดยการสั่งให้ผู้ผลิตภายในประเทศผลิตให้เป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันบริษัทซิงเกอร์ยังคงถือหุ้นกว่าร้อยละ 99 ในสองบริษัทได้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำกัด


โครงการผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัทได้แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้น และสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการขาย ผลิตภัณฑ์เดิมที่บริษัทจัดจำหน่ายอยู่แล้ว บริษัทยังคงใช้กลยุทธ์การขายตรงเป็นหลัก มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลางลงมา อาศัยในเขตชนบทและชานเมือง


“ เครื่องคอมพิวเตอร์ เอสวีโอเอ ” บริษัทได้เล็งเห็นศักยภาพและช่องว่างในตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในประเทศไทยที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมากมีเพียง 18% ของครัวเรือนในประเทศไทยที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ และช่องทางการจัดจำหน่ายปัจจุบันส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวกันอยู่ในตัวเมืองซึ่งมีการแข่งขันกันสูง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทเป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงระดับล่าง ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้และอยู่นอกตัวเมือง บริษัทจึงได้ตัดสินใจนำเครื่องคอมพิวเตอร์ “เอสวีโอเอ” เข้ามาจำหน่าย โดยร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ บริษัท เอสวีโอเอในการคัดเลือกและผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย และได้รับการสนับสนุนด้านการบริการหลังการขายถึงบ้านลูกค้าให้อย่างเต็มที่


ช่องทางการขายแนวใหม่กับสินค้าที่มีการเติบโตเต็มที่แล้วในตลาด

บริษัททราบดีว่าตลาดหลักของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น โทรทัศน์ และ ตู้เย็น ได้เติบโตอย่างมาก, มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงและมีอัตราส่วนความเป็นเจ้าของที่สูง (90% - 98%) เพื่อตอบสนองทางการตลาดและเพื่อการเติบโตและการพัฒนาของบริษัท ทางบริษัทได้ใช้แผนเชิงรุกทางการตลาดในการขายสินค้าหลากหลายขึ้น และมีการตีแลกเปลี่ยน (Trade In) สินค้ายี่ห้อต่างๆ ด้วยเช่นกัน


แผนโดยรวมของบริษัทคือการใช้ความได้เปรียบในจุดยืนที่โดดเด่นในตลาด ซึ่งก็คือ การเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการดำเนินงานแบบขายตรงทั่วประเทศเพื่อเสนอขายสินค้าในรูปแบบเทรดอิน


บริษัทย่อย

บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำกัด
บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำกัด ประกอบธุรกิจตัวแทนขายกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันภัย ในปัจจุบัน ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด โดยให้พนักงานขายของบริษัท ซิงเกอร์ เฉพาะที่มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต เป็นผู้ขายกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า


บริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
บริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงงานประกอบ จักรเย็บผ้า เตาแก๊ส มอเตอร์จักรอุตสาหกรรมเบา และน้ำมันจักร เพื่อให้บริษัทซิงเกอร์นำไปจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมาโดยตลอดจนถึงกลางปี 2545 บริษัทมีนโยบายให้หยุดการผลิตและการประกอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น แล้วใช้วิธีนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากต่างประเทศโดยตรงแทน ทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนของการนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่ำกว่าต้นทุนการผลิตและประกอบภายในประเทศ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าควรจะดำเนินธุรกิจใดต่อไป


การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การจัดหาผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้า หลังจากกลางปี 2545 บริษัทได้เปลี่ยนวิธีการสั่งซื้อ ซึ่งเดิมบริษัทใช้วิธีการสั่งซื้อจักรเย็บผ้าจากบริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นการสั่งซื้อจักรเย็บผ้าสำเร็จรูปโดยตรงจากต่างประเทศแทน เนื่องจากต้นทุนของการนำเข้าผลิตภัณฑ์จักรเย็บผ้าสำเร็จรูปต่ำกว่าต้นทุนการผลิตและประกอบภายในประเทศ สินค้าที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ผลิตจากต่างประเทศมีมูลค่าประมาณร้อยละ 5 ของสินค้าที่ซื้อทั้งหมด


ในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศในลักษณะของ OEM (Original Equipment Manufacturer) กล่าวคือ ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมาย “ซิงเกอร์” ให้แก่บริษัท โดยผู้ผลิตหลักซึ่งผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้แก่บริษัทได้แก่:-


 1. 1. บริษัท ไฮเออร์ อิเล็คทริค จำกัด (มหาชน) สินค้าที่ผลิต ได้แก่ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า
 2. 2. บริษัท ซันโย คอมเมอเชี่ยลโซลูชั่น จำกัด สินค้าที่ผลิต ได้แก่ ตู้แช่แข็ง ตู้แช่เครื่องดื่ม และตู้แช่ไวน์
 3. 3. บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด สินค้าที่ผลิต ได้แก่ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องซักผ้า
 4. 4. บริษัท ชาร์ปเทพนคร จำกัด สินค้าที่ผลิต ได้แก่ โทรทัศน์ และสเตอริโอ
 5. 5. บริษัท ที ซี แอล อิเล็คทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด สินค้าที่ผลิต ได้แก่ โทรทัศน์
 6. 6. บริษัท พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สินค้าที่ผลิตได้แก่ เตาแก๊ส และตู้น้ำร้อน-น้ำเย็น
 7. 7. บริษัท บลูสกาย อิเลคทริค จำกัด สินค้าที่ผลิต ได้แก่ เครื่องทำน้ำอุ่น และหม้อหุงข้าว
 8. 8. บริษัท ฮิตาชิ จำกัด สินค้าที่ผลิต ได้แก่ เครื่องปั๊มน้ำ


นอกจากสินค้าที่ขายภายใต้เครื่องหมายการค้า ซิงเกอร์ บริษัทยังได้มีการจัดหาสินค้ายี่ห้ออื่นๆ เข้ามาจำหน่ายในร้าน ซิงเกอร์ เพื่อขยายธุรกิจและเป็นทางเลือกเพิ่มให้แก่ลูกค้า สินค้าที่นำเข้ามาจำหน่าย อาทิเช่น รถจักรยานยนต์ โดยสั่งซื้อจาก บริษัท ไทก้า มอเตอร์เซลส จำกัด และ บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จานดาวเทียมสามารถ DTH จากบริษัทสามารถวิศวกรรม จำกัด และเครื่องคอมพิวเตอร์ SVOA จากบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)


การพัฒนาระบบสารสนเทศ
บริษัท ฯ ได้มีการคัดเลือก IFS Application ซึ่งเป็นระบบ Enterprise Resource Planning มาใช้ในการจัดการและการบริหาร บริษัทฯ จะนำโซลูชั่นต่างๆ ของ IFS Application มาใช้ในองค์กร อาทิเช่น แอพพลิเคชั่นทางด้านระบบบริหารงานบัญชี, ระบบเช่าซื้อ, ระบบการเคลื่อนย้ายสินค้า (Logistic), ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง, ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล, ระบบการจัดการการให้บริการและระบบเพิ่มประสิทธิผลทางธุรกิจ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้มีระบบข้อมูลมีการเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมถึงระบบที่ใช้ในการวัดผล ประเมินผลการทำงานต่างๆ ซึ่งจะครอบคลุมถึงการดำเนินงานของธุรกิจในทุก ๆ ด้าน เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น


ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการลงระบบเช่าซื้อให้กับสาขาต่าง ๆ กว่า สองร้อยสาขา อันเป็นระยะที่ 1 กำหนดแล้วเสร็จประมาณไตรมาสแรกของปี 2552 ระบบดังกล่าวจะช่วยให้การกำกับดูแลสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการลดขั้นตอน และการใช้เอกสารต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้มีการประมวลผลที่รวดเร็ว


นโยบายและลักษณะการตลาด
กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
บริษัทใช้กลยุทธ์การขายตรงในระบบเช่าซื้อควบคู่ไปกับการขายเงินสด ทั้งนี้การขายแบบเช่าซื้อดำเนินไปภายใต้การควบคุมที่รัดกุมโดยสม่ำเสมอเพื่อให้มีหนี้เสียน้อยที่สุด สินค้าที่บริษัทจำหน่ายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นๆ ราคาจำหน่ายเงินสดของสินค้าใกล้เคียงกับสินค้ายี่ห้ออื่น โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เป็นลูกค้าในกลุ่มประชาชนตามชนบท โดยบริษัทฯ ได้แบ่งระบบการขายของบริษัท แบ่งออกเป็น 5 ระบบ ดังนี้

 1. 1. ระบบ “ Singer Direct ” เป็นระบบการขาย ที่ผู้ขาย และผู้เก็บเงินเป็นบุคคล คนเดียวกัน
 2. 2. ระบบ “ Singer Direct Plus ” เป็นระบบการขาย ที่ผู้ขาย และผู้เก็บเงินเป็นคนละบุคคลกัน
 3. 3. ระบบ “Singer New Model” เป็นระบบการขายแบบใหม่ที่พัฒนามาจากระบบ Singer Direct กับ Singer Direct Plus ที่ผู้ขายและผู้เก็บเงินเป็นคนละบุคคลกัน แต่เพิ่มเติมให้มีการควบคุมดูแลและรับผิดชอบร่วมกันมากขึ้น
 4. 4. ระบบขายส่ง เป็นการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย ตลอดจนช่องทางการขายใหม่ใน Modern Trade โดยเน้นสินค้าจักรเย็บผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กภายในบ้าน
 5. 5. ระบบ “Smart Select” เป็นระบบการขายสินค้ามือสองด้วยแนวความคิดแบบ “Cash and Carry” ชึ่งได้เริ่มเปิดสาขาแรกแล้วในไตรมาสที่ 4 ของปี 2550

ทางด้านกลยุทธ์สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าหลัก เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทตู้เย็น และโทรทัศน์ ซึ่งมีอัตราการครอบครองสูง และตลาดมีอัตราการเติบโตน้อย บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ในการเทิร์นเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าทุกประเภท ทุกยี่ห้อ เพื่อขยายตลาดและเพิ่มยอดการขายให้สูงขึ้น ซึ่งกลยุทธ์นี้บริษัทยังได้ครอบคลุมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทุกประเภทอีกด้วย เช่น เครื่องซักผ้า ตู้แช่ ตู้แช่แข็ง หรือเตาแก๊ส ประกอบกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้น และนอกจากนี้บริษัทยังได้นำสินค้าใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นอีกด้วย เช่น จานดาวเทียม หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า “ซิงเกอร์ นำความสุขสู่ทุกครัวเรือน ด้วยสินค้าที่คัดสรร เรามุ่งมั่นเป็นผู้ชี้นำในธุรกิจเงินผ่อน”


กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
บริษัทดำเนินการขายตรงเป็นหลัก มากกว่าร้อยละ 95 ของยอดขายเป็นการขายตรงทั้งหมด และมากกว่าร้อยละ 90 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซื้อ บริษัทขายสินค้าผ่านร้านสาขาของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน ทั้งหมด 211 สาขาทั่วประเทศ มีพนักงานขายจำนวน 6,406 คน บริษัทมีการฝึกอบรมพนักงานขายให้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ซึ่งพนักงานขายเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการขยายการตลาดของบริษัท


สำหรับการควบคุมคุณภาพของบัญชีเช่าซื้อ บริษัทมีการตรวจสอบภายหลังการขาย โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชี (Account Checker) ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการเช่าซื้อว่ามีการขายสินค้าให้แก่ผู้เช่าซื้อในราคาที่แจ้งแก่บริษัทจริง โดยมีการออกเยี่ยมผู้เช่าซื้อถึงบ้าน ปัจจุบันบริษัทมีผู้ตรวจสอบบัญชี 130 คน ทำการตรวจสอบบัญชีเช่าซื้อทั่วประเทศ นอกจากนี้ที่สำนักงานใหญ่ยังมีหน่วยงานควบคุมการปฏิบัติงานของ ผู้ตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาเช่าซื้อ