ซิงเกอร์จัดกิจกรรม “ซิงเกอร์รวมใจ...ห่วงใยสังคม”

 

 

 

 

 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจำหน่ายจักรเย็บผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อซิงเกอร์ SINGER จัดกิจกรรมตามโครงการ “ซิงเกอร์รวมใจ...ห่วงใยสังคม” มอบรถจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์การศึกษา อาทิเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องเขียน และทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนบ้านขอบด้ง ซึ่งตั้งอยู่บนดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายบุญยง ตันสกุล (ภาพซ้าย: ที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้จัดการบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบสิ่งของให้กับ นายสมชาย เนรังษี (ภาพซ้าย: ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ และ นางจิราพร พูลศรี (ภาพขวา: ที่5 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอบด้ง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนของทั้งสองโรงเรียนรับมอบ โดยมีคณะครูอาจารย์ นักเรียน คณะผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของซิงเกอร์ ร่วมเป็นสักขีพยานและเข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ ฯ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่ซิงเกอร์ยึดมั่นปฏิบัติมาโดยตลอด