Drinking Water Vending Machine

ตู้กดน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ

ตู้กดน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ

Share

 • โครงตู้ กว้าง 65 ลึก 95 สูง 180 ซ.ม.
 • ถังสำรองน้ำ ขนาด155 ลิตร
 • ช่องหยอดเหรียญ 1ช่อง
 • กำลังการผลิต 1200 ลิตร / วัน
 • ไส้กรองละเอียด (M/B) 1 ตัว
 • ไส้ดัก 3 หุน
 • ไส้กรองบาดาล PP 10"
 • ไส้กรองหยาบ ยาว 20 นิ้ว
 • ไส้กรองตะกอน ก่อนจ่าย 10"
 • ฝาที่2กรองอากาศหมุนเวียนภายในถังสำหรับรองน้ำ
 • ห่วงแขวนขวด เพิ่มความง่ายดายเวลากดน้ำ ไม่ต้องเล็งให้หก ไม่ต้องถือขวดให้เมื่อย
 • ไส้กรองบาดาล PP 10" จำนวน3 ตัว
 • ไส้กรองหยาบ 20" จำนวน 1 ชุด