Vending Machines

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ รุ่น ADT-Drink 600

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ รุ่น ADT-Drink 600

Share

 • โครงตู้ กว้าง 60 ลึก 75 สูง 153 ซม.
 • ถังสำรองน้ำ ขนาด 100 ลิตร
 • ช่องหยอดเหรียญ 1ช่อง
 • กำลังการผลิต 600ลิตร/วัน
 • ไส้กรองละเอียด (M/B) 2 ตัว
 • ไส้ดัก 3 หุน
 • ไส้กรองบาดาล PP10"
 • ไส้กรองหยาบ ยาว 10 นิ้ว
 • ไส้กรองตะกอน ก่อนจ่าย 10"

ของแถม

 • ไส้กรองบาดาล PP10" จำนวน3 ตัว
 • ไส้กรองหยาบ20" จำนวน 1 ชุด