Press Releases

ซิงเกอร์ประเทศไทย จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48

ซิงเกอร์ประเทศไทย จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ประจำปี 2558 ของบริษัทฯ โดยมีนายบุญยง ตันสกุล (กลางซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ชั้น 30 อาคาร กสท โทรคมนาคม เมื่อเร็วๆ นี้