Social Activity

ซิงเกอร์ตัดเย็บ “เสื้อชูชีพ” มอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “เย็บเสื้อชูชีพ” เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยผ่านหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ โดยกิจกรรมนี้ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าร่วมเย็บเสื้อชูชีพได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมครูผู้สอน และอุปกรณ์ในการตัดเย็บไว้ให้ มีผู้สนใจเข้าร่วมตัดเย็บเสื้อชูชีพจำนวนมาก ซึ่งแม้ผู้ที่ร่วมตัดเย็บจะไม่มีทักษะในการตัดเย็บเลยก็สามารถเรียน และเย็บได้ภายใน 5-10 นาที หรือช่วยสอดโฟม ตัดเศษด้ายแทนได้ ถือเป็นกิจกรรมดี ดี อีกกิจกรรมที่ซิงเกอร์จัดขึ้นเพื่อร่วมช่วยเหลือสังคม จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 CAT TOWER บางรัก กรุงเทพฯ