Social Activity

ซิงเกอร์ ส่งมอบความห่วงใยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยการสนับสนุนชุดเซ็ต “ซิงเกอร์ห่วงใย”

ซิงเกอร์ ส่งมอบความห่วงใยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยการสนับสนุนชุดเซ็ต “ซิงเกอร์ห่วงใย”

ซิงเกอร์ ส่งมอบความห่วงใยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยการสนับสนุนชุดเซ็ต “ซิงเกอร์ห่วงใย” จำนวน 300 ชุด ส่งมอบผ่านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายชุดเซ็ต “ซิงเกอร์ห่วงใย” ไปยังผู้รับได้อย่างทั่วถึง โดยมี นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายอุเทน ชนะกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และนางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ชุดเซ็ต “ซิงเกอร์ห่วงใย” ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ได้รับผลกระทบอย่างสูงสุด พร้อมนี้ยังได้มอบน้ำแร่ซิงเกอร์ จำนวน 1,000 ขวด ชุดป้องกัน (Isolation Gown) จำนวน 300 ชุด และหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 1,000 ชิ้น “ซิงเกอร์” ขอเป็นส่วนหนึ่งด้วยการส่งมอบความห่วงใย และเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้