Choose Language : ENG | ภาษาไทย
ซิงเกอร์มอบโทรทัศน์สี
แก่สถานีตำรวจ จ.อยุธยา
21/1/2554
ซิงเกอร์ร่วมกับกรมศุลกากร
น้อมเกล้าฯ ถวายจักรเย็บผ้า
4/12/2553
ซิงเกอร์มอบน้ำดื่ม
ช่วยผู้ประสบภัย
4/12/2553
จัดกิจกรรม “ซิงเกอร์
รวมใจ...ห่วงใยสังคม”
3/12/2553
ซิงเกอร์ มอบจักรเย็บผ้า เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ
3/12/25543