Choose Language : ENG | THAI
ตู้แช่แข็งแนวนอน ฝาทึบ
รุ่น TCF-65WHC ขนาด 6.5 คิว
รุ่น TCF-95 ขนาด 9.5 คิว
  • ชั้นตะแกรงแช่ของสามารถวางของได้อย่างเต็มที่
  • ให้ความเย็นจัดอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
  • แผงควบคุมการทำงานออกแบบทันสมัย
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะใช้สารทำความเย็น
    HFC-134a จึงไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลก
  • รุ่น TCF-65WHC ขนาดเครื่อง 81 x 86.6 x 64.7 ซม.
  • รุ่น TCF-95 ขนาดเครื่อง 105 x 86.6 x 64.7 ซม.
 
 

สินค้ารุ่นอื่น