Choose Language : ENG | THAI
สเปรย์โฟมทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศซิงเกอร์
ขนาด 500 ซีซี
  • ทำความสะอาดแผงคอยล์เย็น
  • ป้องกันท่อน้ำทิ้งอุดตัน
  • ทำให้เครื่องปรับอากาศสะอาดและประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น
  • กำจัดกลิ่น คราบน้ำมัน คราบบุหรี่
    สิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่างๆ
 
 

Other Products