ธุรกิจเช่าซื้อเครื่องจักร

คือบริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรแก่ลูกค้าผู้ซื้อเครื่องจักร กับผู้ผลิตและผู้นำเข้า (Dealer) โดยบริษัทได้สร้างทีมงานขายที่มี ประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจนี้
เพื่อดูแลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกระบวนการขายตั้งแต่ต้นจนจบ และสร้างพันธมิตรทางการค้ากับ ผู้นำเข้าเครื่องจักร โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงซึ่งมีเงื่อนไขหลัก ในการรับซื้อเครื่องจักรคืน