สินเชื่อรถทำเงิน

คือธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ซึ่งมีการแข่งขันอย่างรุนแรงและ มีแนวโน้มจะมีผู้ให้บริการในตลาดเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ให้ ผลตอบแทนสูง ขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้บริการรายใดจะมีกลยุทธ์ในการดึงดูด ลูกค้ามากกว่ากัน เช่นอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชำระ และบริการ ที่รวดเร็ว เป็นต้น แต่ด้วยนโยบายของบริษัทในธุรกิจรถทำเงิน คือ การ เป็นที่หนึ่งในใจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการบริการสินเชื่อที่ ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจอย่างแท้จริง จึงได้มีการกำหนดกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมาย และกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน เพื่อตอบสนองความ ต้องการลูกค้าโดยเน้นเรื่องความรวดเร็ว และบริการจึงทำให้บริษัท สามารถขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น ประกอบกับมีระบบการทำงานและ ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโดยตรง

สมัครสินเชื่อรถทำเงิน