ตู้กดน้ำดื่มหยอดเหรียญ

ตู้กดน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ

ตู้กดน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ

แชร์

 • โครงตู้ กxลxส = 60x75x153 ซม.
 • ถังสำรองน้ำ ขนาด 100 ลิตร
 • ช่องหยอดเหรียญ 1ช่อง
 • กำลังการผลิต 600ลิตร/วัน
 • ไส้กรองละเอียด (M/B) 2 ตัว ไส้ดัก 3 หุน
 • ไส้กรองบาดาล PP 10"
 • ไส้กรองหยาบ ยาว 10 นิ้ว
 • ไส้กรองตะกอน ก่อนจ่าย 10"
 • ฝาที่2กรองอากาศหมุนเวียนภายในถังสำหรับรองน้ำ
 • ไม่ต้องเล็งให้หก ไม่ต้องถือขวดให้เมื่อย ด้วยห่วงแขวนขวด เพิ่มความง่ายดายเวลากดน้ำ
 • ไส้กรองบาดาล PP10" จำนวน 3 ตัว
 • ไส้กรองหยาบ20" จำนวน 1 ชุด