Audio and Video Products

กล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด

Share

  • กล้องทรงกระบอกจำนวน 4 ตัว
  • เลนส์คมชัด 1MP และกันน้ำ IP66
  • กล่องบันทึก DVR พร้อมหน่วยความจำ 1TB
  • รองรับภาพคมชัดแบบ HD