Vending Machines

ตู้น้ำมัน

ตู้น้ำมัน

Share

 • รุ่น: PVM-S01
 • โครงตู้ : เหล็กหนาพิเศษ พ่นอบสีกันสนิมอย่างดี (Proxy) ออกแบบถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมธุรกิจพลังงาน
 • ขนาดตู้: 1 X 2.3 เมตร (กว้าง X สูง)
 • ขนาดถัง: ถังบรรจุน้ำมันขนาด 200 ลิตร
 • ชุดหัวจ่ายน้ำมัน: ระบบหัวจ่ายน้ำมันอัตโนมัติ (Automatic Nozzle) มาตรฐานเดียวกับปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่
 • พิกัดการจ่ายน้ำมัน: จ่ายน้ำมันน้อยสุด 0.2 ลิตรและจ่ายน้ำมันมากสุด 10.0 ลิตร
 • อัตราการไหล (ต่ำสุด/สูงสุด): 02 / 9.00 ลิตร/นาที
 • ความดันของเหลว(ต่ำสุด/สูงสุด): 0/15 Kgf/cm2
 • ช่วงอุณหภูมิ(ต่ำสุด/สูงสุด): -15/+80 C
 • ช่วงความหนิด(ต่ำสุด/สูงสุด): 34 / 40 cp
 • ชนิดผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน: น้ำมันเบนซิน , แก๊สโซฮอล์ (E10 , E20) และดีเซล
 • ที่หยอดเหรียญและธนบัตร: เหรียญ 1 , 2 , 5 และ 10 บาท และธนบัตร 20 , 50 และ 100 บาท
 • ดับเพลิง: มีลูกบอลจำนวน 3 ลูกที่ติดตั้งมาให้