Social Activity

ซิงเกอร์มอบจักรสร้างอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจำหน่ายจักรเย็บผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ SINGER มอบจักรเย็บผ้าจำนวน 15 คันให้แก่กลุ่มสตรีบ้านไอร์จูโจ๊ะ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ซึ่งว่างเว้นจากการหารายได้ด้วยการกรีดยาง เพื่อนำไปใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องใช้ต่างๆ จำหน่าย เป็นการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวตามโครงการ “สร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยนายประพาส ล้อมในเมือง (กลางซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขาย และนายไพรัตน์ คณะรัตน์ (ที่สองจากซ้าย) ผู้จัดการเขตของซิงเกอร์ ส่งมอบจักรเย็บผ้าให้แก่กลุ่มแม่บ้านไอร์จูโจ๊ะ โดยมี พันโทจักรกฤษณ์ ศรีนนท์ (กลาง) ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ ๓๗ เป็นตัวแทนในการรับมอบ และมีผู้นำชุมชนร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆ นี้