รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ได้รับรางวัล "บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์"
ได้รับรางวัล "บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์"
ประกาศเกียรติคุณ "ภายใต้สัญลักษณ์ฉลากเบอร์ 5"
ประกาศเกียรติคุณ "ภายใต้สัญลักษณ์ฉลากเบอร์ 5"
ได้รับ "ตราตั้งพระราชทาน (พระครุฑ์)"
ได้รับ "ตราตั้งพระราชทาน (พระครุฑ์)"
ได้รับมาตรฐานจาก "สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง"
ได้รับมาตรฐานจาก "สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง"