ข้อมูลสำคัญ

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด

เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ :

0-2352-4777

โทรสาร :

0-2352-4799

ทุนจดทะเบียน

1,450,000,000 บาท

หุ้นสามัญ

1,450,000 หุ้น

ทุนชำระแล้ว

1,450,000,000 บาท

ประเภทกิจการ

  • ธุรกิจเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน จักรเย็บผ้า สินค้าเชิงพาณิชย์ และสินค้าอื่นๆ
  • ธุรกิจรถทำเงิน
  • ธุรกิจเช่าซื้อเครื่องจักร
  • ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล

สัดส่วนการลงทุน

99.99%

บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด

8 หมู่ที่ 4 ถ.สามโคก-เสนา ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

โทรศัพท์ :

0-3520-1702-5

ทุนจดทะเบียน

5,000,000 บาท

หุ้นสามัญ

5,000 หุ้น

ทุนชำระแล้ว

5,000,000 บาท

ประเภทกิจการ

  • บริการ

สัดส่วนการลงทุน

99.96%

บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำกัด

เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ :

0-2352-4777

โทรสาร :

0-2352-4799

ทุนจดทะเบียน

4,000,000 บาท

หุ้นสามัญ

40,000 หุ้น

ทุนชำระแล้ว

4,000,000 บาท

ประเภทกิจการ

  • นายหน้าประกันชีวิต
  • นายหน้าประกันวินาศภัย

สัดส่วนการลงทุน

99.99%