ตู้เย็นแบบ 1 ประตูระบบไดเร็กคูล
ตู้เย็นแบบ 2 ประตูระบบโนฟรอส