ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ดูตารางการประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมพบปะนักลงทุน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
จุดเด่นจากงบการเงินรวม 2562
รายได้รวม

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท

ผลการขายผลิตภัณฑ์

ตั้งแต่ มกราคม - ธันวาคม 2562

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

SET : SINGER

ราคาล่าสุด

38.75 THB

เปลี่ยนแปลง (%)

-2.25 (-5.49%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

6,575,900

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

260,704,725

ราคาเปิด

41.75

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 (e-meeting)
23 เมษายน 2564
ดูเว็บแคสต์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ศุภราภรณ์ พงษ์นุ่มกูล

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

662-352-4777 ต่อ 4201

662-352-4799

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ผ่านทางอีเมล์ เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้