ปฏิทินนักลงทุน

ดูตารางการประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมพบปะนักลงทุน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
จุดเด่นจากงบการเงินรวม 2563
รายได้รวม

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท

ผลการขายผลิตภัณฑ์

ตั้งแต่ มกราคม - ธันวาคม 2563

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

SET : SINGER

ราคาล่าสุด

48.50 THB

เปลี่ยนแปลง (%)

- (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

4,879,500

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

238,864,325

ราคาเปิด

50.75

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

Analyst Meeting Q3/21
16 พฤศจิกายน 2564
ดูเว็บแคสต์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ศุภราภรณ์ พงษ์นุ่มกูล

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

662-352-4777 ต่อ 4201

662-352-4799

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ผ่านทางอีเมล์ เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้