บริษัทในเครือ

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (SGC)

บริษัท เอส จี แคปปิตอล จำกัด (SGC) ถือหุ้น 100% โดย บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ภายใต้ชื่อ บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง จำกัด มีทุนจดทะเบียนที่ชำระ แล้วทั้งสิ้น 1,450 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 72 อาคาร กสท. (โทรคมนาคม) ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. โดยได้มีการรับโอน ธุรกิจ เช่าซื้อ รวมทรัพย์สินที่เกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อสินค้าทั้งหมด และดำเนินธุรกิจให้เช่าซื้อสินค้าต่อจาก บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย และ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจาก บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา เพื่อให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้ แบรนด์ซิงเกอร์ อีกทั้งยังสามารถที่จะขยาย ธุรกิจเช่าซื้อไปยังสินค้าภายใต้ยี่ห้ออื่นๆ สำหรับกลุ่มลูกค้าทั้งภายใน กลุ่มธุรกิจซิงเกอร์ และลูกค้าทั่วไป รวมถึงการขยายตัวไปยังธุรกิจการ ให้สินเชื่อต่างๆ ในอนาคต เพื่อความเติบโตที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิม บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (SGC) ทั้งนี้บริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงเฉพาะชื่อนิติบุคคลเท่านั้น

บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด (SGS)

บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำกัด (SSPL) ทะเบียนเลขที่ 0105504001951 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 8 หมู่ 4 ถนนสามโคก-เสนา ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13110 ดำเนินธุรกิจด้านการบริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง รักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ทุกยี่ห้อ พร้อมทั้งจัดจำหน่ายอะไหล่ ภายใต้ การควบคุมของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้บริษัท มีจุดมุ่งหมายในการบริการที่เป็นหนึ่ง เปรียบเสมือนช่างข้างบ้านคุณ และ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ดำเนินการ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิม บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำกัด (SSPL) เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด (SGS) ทั้งนี้บริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงเฉพาะชื่อนิติบุคคลเท่านั้น

บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำกัด (SGB)

บริษัท ซิงเกอร์ (โบรคเกอร์) จำกัด ประกอบธุรกิจนายหน้าขาย กรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันในปัจจุบัน ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยให้พนักงานขายของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่มีใบอนุญาตตัวแทน ประกันชีวิตเป็นผู้ขายกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า