เอสจี เซอร์วิสพลัส

บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำกัด (SSPL) ทะเบียนเลขที่ 0105504001951 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 5 ล้านบาท
ตั้งอยู่ที่ 8 หมู่ 4 ถนนสามโคก-เสนา ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13110 ดำเนินธุรกิจด้านการบริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง รักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ทุกยี่ห้อ พร้อมทั้งจัดจำหน่ายอะไหล่ ภายใต้ การควบคุมของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้บริษัท มีจุดมุ่งหมายในการบริการที่เป็นหนึ่ง เปรียบเสมือนช่างข้างบ้านคุณ และ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ดำเนินการ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิม บริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำกัด (SSPL) เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด (SGS) ทั้งนี้บริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงเฉพาะชื่อนิติบุคคลเท่านั้น

ปี 2561 การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในเชิงรุกเน้นการ ให้บริการที่รวดเร็ว ภายใต้การลงทุนระบบโปรแกรมใหม่ ที่สามารถ ตรวจสอบงานได้ทุกสถานะและทันที (Real Time) มีการสร้างระบบ รองรับงานบริการและอะไหล่ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริการ พร้อมขยายเครือข่ายงานบริการไปยังโครงการใหญ่ งานประมูลภาครัฐ โรงงาน โรงแรม และ รีสอร์ทต่างๆ ทั้งนี้บริษัท ได้เพิ่มช่องทางการจัดหา รายได้บริการแนวทางใหม่ เช่น การให้บริการเดินสายไฟในอาคาร, การ เดินสาย Lan, การเดินสายโทรศัพท์, งานปรับปรุงอาคาร และงานบริการ set บูธ รวมถึงวางระบบการขายอะไหล่แท้ซิงเกอร์ และอะไหล่เครื่องใช้ ไฟฟ้าทุกชนิด ทุกยี่ห้อ

ในส่วนด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทได้พัฒนาช่างให้ได้ มาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ 1 และหลักสูตร แอร์พาณิชย์ขนาดเล็กระดับ 1 เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายของกรม พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานที่บังคับใช้ และมีการอบรมสินค้า ใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสร้างช่างรุ่นใหม่ทดแทนช่างรุ่นเก่าแบบ ประสานต่อเนื่องโดยบริษัท มีข้อตกลงการทำสัญญาความร่วมมือการ จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) กับสถานศึกษา ในส่วนของภาคกลาง และภาคใต้

ในส่วนงานบริการสายด่วน HOTLINE 0-818-404-555 เป็นศูนย์กลางการบริการ และประสานงาน โดยมีช่างบริการครอบคลุม ทุกพื้นที่ และทุกจังหวัด จำนวน 156 คน มีเครือข่ายสาขาจากบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กว่า 190 สาขาที่ให้การสนับสนุน ด้านงานบริการกับบริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด ได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง

แอปพลิเคชัน SG@Home

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัว SINGER กับเรา

ดาวน์โหลด

With regards to

HOTLINE 0-818-404-555 service

บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด SG Service Plus Co.,Ltd. ( SGS ) เดิมชื่อบริษัท ซิงเกอร์เซอร์วิสพลัส จำกัด (SSPL) และ ชื่อบริษัท อุตสาหกรรมซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เน้นการดำเนิน ธุรกิจด้านการบริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ทุกยี่ห้อ และจัดจำหน่ายอะไหล่และ สินค้าในฐานะตัวแทนจำหน่ายยี่ห้อต่างๆ ลูกค้าต้องพึงพอใจในการบริการ เพราะเรามีบริการที่เหนือกว่า คือการบริการถึงบ้าน (ช่างข้างบ้านคุณ) ลูกค้าที่มีสินค้าชิ้นใหญ่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง พร้อมทั้ง บุคคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพเฉพาะด้านกว่า 20 ปี มีมาตราฐานในอัตราค่าบริการและ คุณภาพการซ่อม การรับประกันการซ่อม รวมทั้งการพัฒนาฝีมือช่างอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด ( SGS ) มีการขยายธุรกิจงานด้านประมูลภาครัฐ และเอกชนขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง และยังคงดำเนินธุรกิจการซ่อมสินค้าภายใต้ยี่ห้อซิงเกอร์เป็นหลัก อีกทั้งการบริการลูกค้าทั่วไป ภายใต้สายด่วน HOTLINE 0-818-404-555 เป็นศูนย์กลางการบริการประสานงาน โดยมีช่างบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ และทุกจังหวัดจำนวน 225 คน มีเครือข่ายสาขาจากบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (STL) กว่า 200 สาขา ที่ให้การสนันสนุนด้านงานบริการกับบริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด ได้ครอบคลุม

ปัจจุบัน บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ 4 ถนนสามโคก-เสนา ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 035-201704

ติดต่อเอสจี เซอร์วิสพลัส

เมืองเอก
เลขที่ 52/043 หมู่ 7 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
+ 66 2352 4777
รังสิต
เลขที่ 33,35 หมู่ 2 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 3 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
+ 66 2352 4777
สุพรรณบุรี
เลขที่ 140/9-10 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
+ 66 2352 4777
อยุธยา
เลขที่ 81-82 หมู่ 1 ถนนโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
+ 66 2352 4777
ลาดหญ้า
เลขที่ 581-583 ถนนลาดหญ้า-ท่าดินแดง แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
+ 66 2352 4777