ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :

เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ :

+66 2352 4777

โทรสาร :

+66 2352 4799

ศูนย์บริการลูกค้า :
+66 2234 7171
ศูนย์บริการ Hot Line :
+66 81 840 4555
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SG@Home

แบบฟอร์มการติดต่อ