ราคาหลักทรัพย์

SET : SINGER

ราคาล่าสุด

30.25 THB

เปลี่ยนแปลง (%)

+1.25 (4.31%)

ราคาเปิด

29.50

วันก่อนหน้า

29.00

ช่วงราคาระหว่างวัน

29.50 - 30.75

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

3.62 - 33.00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

3,170,300

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

95,177,375

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

30.25 / 5,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

30.25 / 1,000