ราคาหลักทรัพย์

SET : SINGER

ราคาล่าสุด

47.25 THB

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.75 (1.61%)

ราคาเปิด

46.25

วันก่อนหน้า

46.50

ช่วงราคาระหว่างวัน

46.00 - 47.25

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

25.30 - 55.00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,946,400

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

90,658,700

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

47.25 / 95,500

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

46.75 / 61,500