ราคาหลักทรัพย์

SET : SINGER

ราคาล่าสุด

38.75 THB

เปลี่ยนแปลง (%)

-2.25 (-5.49%)

ราคาเปิด

41.75

วันก่อนหน้า

41.00

ช่วงราคาระหว่างวัน

38.75 - 42.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

7.10 - 45.00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

6,575,900

มูลค่าการซื้อขาย (บาท)

260,704,725

ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

39.25 / 23,200

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

38.75 / 88,400