ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย ประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
และได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC)

คุณยังสามารถแนบไฟล์ที่มีนามสกุล. doc, .docx และ. pdf เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ขนาดไฟล์สูงสุด: 2MB)