ช่องทางการร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

คุณยังสามารถแนบไฟล์ที่มีนามสกุล. doc, .docx และ. pdf เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ขนาดไฟล์สูงสุด: 2MB)