ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ ประเภท กิจกรรม หมายเหตุ
26 ตุลาคม 2564 ประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2564
03 กันยายน 2564 พบปะนักลงทุน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2564
23 เมษายน 2564 ประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 54 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคาร กสท. โทรคมนาคม ชั้น 30
เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง แขวง/เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร
06 พฤศจิกายน 2563 ประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563
26 มิถุนายน 2563 ประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 53 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคาร กสท. โทรคมนาคม ชั้น 30
เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง แขวง/เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร
09 มีนาคม 2563 พบปะนักลงทุน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2562
22 สิงหาคม 2562 พบปะนักลงทุน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2562
26 เมษายน 2562 ประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 52
22 พฤศจิกายน 2561 พบปะนักลงทุน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2561
15 สิงหาคม 2561 พบปะนักลงทุน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2561
20 เมษายน 2561 ประชุมผู้ถือหุ้น AGM 51th
02 มีนาคม 2561 พบปะนักลงทุน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2560